gep201011borito2010/11.

  gep201011borito gep201011magyimp gep201011magytart

•  2010. 11. szám tartalomjegyzéke

Orbulov, I.:
Szintaktikus fémhabok mikroszerkezeti vizsgálata
A szintaktikus fémhabok olyan kompozitok, amelyek fém mátrixában a habokra jellemző porozitást kerámia mikrogömbhéjakkal hozzák létre. Szerző vizsgálatai szerint Al mátrix esetén, a fém-kerámia fázishatáron káros kémiai reakciók játszódnak le. A reakciók AlSi12 mátrixszal kiküszöbölhetők.

Jesch, D., Kristóf, G., Vad, J.:
Oldalcsatornás üzemanyag-szivattyúban kialakuló áramlások tanulmányozá-sára szolgáló tesztberendezés kialakítása és beüzemelése
A cikk bemutatja egy személygépkocsikban használatos oldalcsatornás üzemanyag-szivattyú felnagyított, optikailag átjárható modelljének felépítését, és a tesztberendezés néhány alapvető jellegzetességét. A tesztberendezéssel további áramlási jelenségek (pl. kavitáció) tanulmányozására nyílik lehetőség.

Vad, J.:
Fokozott fajlagos teljesítményű, energetikailag kedvező üzemű axiális átöm-lésű füstgázelszívó ventilátorok tervezése és mérése
A cikk bemutatja az axiális átömlésű ventilátorok „szabályozott örvény” tervezési módszerének fő vonásait, gyakorlati előnyeit. A tervezési módszer alkalmazását ipari utóterelős ventilátor-prototípus tervezésének példáján mutatja be.

Czél, B.; Gróf, Gy.:
Érzékenységi vizsgálatok egy numerikus szemléletű anyagjellemző mérési módszer kiértékeléséhez
A numerikus szemléletű módszerek alkalmazása esetén a hővezetési feladat megoldására szinte semmilyen korlát nincsen, viszont a kiértékelés jóval bonyolultabbá válik. Érzékenységi számításokkal megvizsgálható, hogy a kijelölt ismeretlen paraméterek becslése elvégezhető-e az inverz feladat megoldásával.

Bothné Fehér, K.; Örvös, M.:
Anyagátadási tulajdonságok vizsgálata kén-dioxid leválasztásnál
Szerzők kísérleti mérések alapján gáz- és folyadékoldali anyagátbocsátási jellemzőket (HOG, HOL, KGa, KLa) határoztak meg, melyek lehetővé teszik a kéndioxid emisszió csökkentésére szolgáló készülékek méretezését. Az eredményeket az irodalomban található más típusú töltetek anyagátadási jellemzőivel hasonlították össze.

Szűcs, J.; Váradi, K.; Zobory, I.; Szabó, A.:
Féktuskó-kerékabroncs kapcsolat kopási viselkedése
A BME Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszékén telepített vizsgáló próbapad felhasználásával kísérletileg vizsgálták a féktuskó-kerékabroncs kapcsolat kopási viselkedését. A laboratóriumi mérésekkel párhuzamosan a kopás szimuláció módszerének fejlesztése érdekében végeselemes számításokat végeztek.

Zwierczyk, P.;Váradi, K.:
Kerékabroncs-féktuskó kapcsolat súrlódási állapotának végeselemes vizsgálata
Szerzők azt az esetet modellezik, amikor a vasúti fékrendszer meghibásodása következtében a fékhatás a szerelvény elindulása után is fennáll. A kidolgozott végeselemes modell alkalmas a féktuskó elmozdulásának és a feszültségeloszlásának meghatározására a kezdeti leragadt szakaszban és a csúszásba való átmenetkor.

Samu, K.; Góz, A.:
Egy korszerű gyártástechnológia: a lézeres mikromegmunkálás
A gépészmérnöki területen a lézersugár sokféle célra használható: vágásra, gravírozásra, hőkezelésre, hegesztésre és nanotechnológiai eljárásokra. A lézeres gyártástechnológia előnyei közé tartozik a nagy pontosság, megbízhatóság, biztonság, kontrollálhatóság, gyorsaság és automatizáltság.

Takács, D.; Stépán, G.:
Vontatmányok oldalirányú stabilitásvesztése
Szerzők a vontatott szerelvények oldalirányú stabilitásának vizsgálatához egy alacsony szabadságfokú mechanikai modellt dolgoztak ki. A modellben szereplő kevés paraméter ellenére műszaki szempontból hasznosítható, a gyakorlatban is könnyen ellenőrizhető stabilitási feltételt vezettek le.

Szekrényes, A.:
Az MMB törési teszt alkalmazása hosszú repedések esetén
Szerző a vegyes módusú hajlító (MMB) teszt alkalmazását mutatja be, amelyet kompozit anyagok rétegközi szilárdságának vizsgálatára 1988-ban fejlesztettek ki. A berendezés kisebb módosítással hosszú repedéseket tartalmazó kompozitokhoz is használható.

Szalay, T.; Székely, F.:
Üveg mikrolencsék nanométer pontosságú megmunkálása
Az EU által támogatott Production4μ nevű integrált kutatási projekt nagypontosságú optikai alkatrészek tömegtermelésére alkalmas technológiák fejlesztésével foglalkozik. A cikk példákkal illusztráltan az üvegből készült nagypontosságú fröccsöntött mikrolencsék megmunkálásának jellegzetességeit ismerteti.

  PDF-ikona teljes lapszám megtekintése, letöltés pdf-ben

 

gtelogo1
pro-inno-logo
NKA logo 2013

Keresés a weblapon

Utolsó módosítás

  • Utolsó módosítás: 2023 augusztus 16. szerda, 09:33:52.