gep20114borito2011/4.

  gep20114borito gep20114magyimp gep20114magytart

•  2011. 4. szám tartalomjegyzéke

Tisza M.:
60 éves a Mechanikai Technológiai Tanszék. A tanszék rövid története (1950-2010)
A tanszék 60 éves fennállása alatt az oktatás mellett jelentős energiát fordított a tudományos kutató munkára és az aktív ipari kapcsolatok építésére és fenntartására is. Ebben az időszakban a tanszék több mint 70 fő oktatót és kutatót és mintegy 80 fő szakdolgozót foglalkoztatott.

Tisza M.:
Az oktatás-kutatás infrastrukturális és eszközháttere
A tanszék az egyszerű irodai munkától a bonyolult modellezésekig használható, oktatói és hallgatói hozzáférésű korszerű informatikai eszközökkel rendelkezik. A szakcsoportokhoz rendelt kutatást korszerű és széles spektrumú anyagvizsgáló, hegesztő, hőkezelő és képlékenyalakító géppark támogatja.

Tisza M.; Török I.:
Ötven éves a magyarországi Hegesztő Szakmérnök-képzés
A Miskolci Egyetem jogelődjén, a Nehézipari Műszaki Egyetemen 1961. februárban indult meg az első magyar posztgraduális hegesztő szakmérnök-képző tanfolyam. A szakmérnök-képzés megalapozásában nagy érdemeket szerzett a tanszék alapító professzora, Zorkóczy Béla.

Lukács J.; Cserjésné Sutyák Á.; Gál I.; Koncsik Zs.;.Koritárné Fótos R.; Marosné Berkes M.; Nagy Gy.; Szávai Sz.; Tóth L.:
A Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszéke Anyagvizsgáló Szakcsoportjának kutatási tevékenysége a 2001–2010 közötti időszakban
A cikk áttekintést ad a szakcsoport tagjainak 2001 és 2010 közötti időszakban végzett kutatómunkájáról és azok főbb eredményeiről. Szerzők kiemelik, hogy az elmúlt tíz évben több új anyagvizsgálati kutatási témával foglalkoztak és néhány hagyományos vizsgálatnál hangsúlyeltolódást valósítottak meg.

Balogh A.; Béres L.; Juhász K.; Juhász D.; Komócsin M.; Meilinger Á.; Török I.:
A Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszéke Hegesztő Szakcsoportjának kutatási tevékenysége a 2001 – 2010 közötti időszakban
A Hegesztő szakcsoport az ipari partnerekkel szoros együttműködésben végzi kutató-fejlesztő munkáit. Kiemelést érdemel a hegesztési hő- és anyagátviteli folyamatok modellezése, a szakaszos energiabevitelű ív- és ellenálláshegesztés kutatása, a nagyszilárdságú acélok kötőhegesztésének és a tradicionálisan művelt felrakóhe gesztésnek a témája.

Balogh A.; Béres L.:
Új eredmények a melegszilárd acélok vegyes kötéseinek hegesztése terén
A mintegy 25 éves múltra visszatekintő kutatási projektben szerzők először a hagyományos, alacsony ötvözésű melegszilárd acélok hegesztési viselkedésével foglakoztak. Az utóbbi 10 évben - külföldi partnerekkel együttműködve - a kutatások az újonnan kifejlesztett, erősen ötvözött melegszilárd acélok hegesztésére és üzemi viselkedésének előrejelzésére összpontosult.

Juhász D.; Balogh A.:
Hegesztéstechnológiai válaszok az új szerkezeti anyagok kihívásaira
Az autógyártásban megjelenő nagyszilárdságú acél vékonylemezek hegesztése a hagyományos technológiai eszközökkel gazdaságosan nem oldható meg. A minőség és megbízhatósági követelmények korszerű hegesztési variánsokat igényelnek, amelyek közül a szabályozott energiabevitelű hegesztés érdemel kiemelt figyelmet.

Juhász K.; Juhász D.; Török I.:
Ponthegesztett kötés hőhatásövezetének modellezése
A Mechanikai Technológiai Tanszék által lízingelt és a fejlesztők által folyamatosan korszerűsített SYSWELD programrendszer jól alkalmazható hegesztési hőfolyamatok modellezésére.
Szerzők a program lehetőségeit egy ellenállás-ponthegesztett kötés hőhatásövezetének példáján keresztül mutatják be

Kocsisné Baán M.; Frigyik G.; Kovács F.; Szabó E.:
A Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszéke Hőkezelő Szakcsoportjának kutatási tevékenysége a 2001 – 2010 közötti időszakban
A 2001 és 2010 közötti időszakban a hőkezelő szakcsoport folytatta a több évtizede sikeresen művelt termokémiai kezelések (közöttük a gáznitridálás és a boridálás) kutatását és fejlesztését.
A szakcsoporton belüli generáció váltás új területek, mint pl. a lézeres felületkezelések kutatását helyezte előtérbe.

Kocsisné Baán M.; Rowshan Reza.:
Lézeres felülettechnológiák kutatása a Mechanikai Technológiai Tanszéken
A Mechanikai Technológiai Tanszéken hazai kutatóintézetekkel (BAY-ATI) együttműködve számos kutatási program valósult meg, amely a lézer ipari alkalmazásának lehetőségeit elemezte. Az összetett folyamatok jobb megismeréséhez a kísérleteken túlmenően a SYSWELD adta modellezési lehetőségeket is felhasználták.

Bíró A.; Szabó E.; Tisza M.:
Betétedzésű acélok karbonitridálása
Szerzők a gáznitridálás technológiai időszükségletének csökkentését tűzték ki célul. A kísérletek szerint széndioxid adagolásával a nitrogén atomok adszorpciója. felgyorsítható. Az eljárás további előnye, hogy a betétedzésű acélok esetében a karbonitridált felületi réteg tulajdonságai a nitridálthoz képest előnyösen változnak.

Tisza M.; Gál G.; Kiss A.; Kovács P. Z.; Lukács Zs.; Sárvári J.:
A Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszéke Képlékenyalakító Szakcsoportjának kutatási tevékenysége a 2001 – 2010 közötti időszakban
A képlékenyalakító szakcsoport az elmúlt 10 évben elsősorban a képlékenységtani alapkutatásokkal, valamint a gépipari alkatrészgyártó technológiákkal foglalkozott. A kutatási palettáról kiemelést érdemel az innovatív alakító eljárások vizsgálata, illetve a modellezés és szimuláció lehetőségeinek széleskörű alkalmazása.

Tisza M.; Kovács P. Z.; Lukács Zs.; Cserjésné Sutyák Á.; Gál G.; Kiss A.:
Innovatív alakító eljárások – Inkrementális lemezalakítás
A Mechanikai Technológiai Tanszék a Ljubljanai Egyetemmel és magyar, illetve szlovén iparvállalatokkal együttműködve kutatja az inkrementális lemezalakítást. A cikk röviden ismerteti az inkrementális alakítás alapjellemzőit és beszámol a közös kutatások eddigi eredményeiről.

  PDF-ikona teljes lapszám megtekintése, letöltés pdf-ben

 

gtelogo1
pro-inno-logo
NKA logo 2013

Keresés a weblapon

Utolsó módosítás

  • Utolsó módosítás: 2024 május 10. péntek, 10:40:41.