gep20121borito2012/1.

  gep20121borito gep20121magyimp gep20121magytart

•  2012. 1. szám tartalomjegyzéke

Tisza M., Török I., Kocsisné Baán M.
Innovatív anyagtechnológiák   3
A szerzők a Miskolci Egyetem TÁMOP projektje keretében az Innovatív anyagtechnológiák Tudományos Műhelyében folyó kutatásokról számolnak be. A kutatások négy K+F témában folynak, nevezetesen a Hegesztés, a Hőkezelés és a Képlékenyalakítás, valamint e témakörök Számítógépes technológiai tervezése. Ebben a cikkben e kutatási témák fő célkitűzéseiről, valamint a projekt eddigi futamideje alatt elért eredményekről számolnak be röviden.

Meilinger Á., Török I.
A lineáris dörzshegesztés alkalmazása alumíniumötvözetek hegesztésénél   7
A lineáris dörzshegesztés egy új és szokatlan hegesztő eljárás, mely egyre jobban elterjedőben van az ipar különböző területein. Jelen állapot szerint, igazán gazdaságosan az alumínium és ötvözetei illetve réz és ötvözetei hegesztésénél használható, bár a jelenlegi kutatások nagyon biztatóak az acélok területén is. Az ismertetett kutatás arra mutat rá, hogy a technológiai paraméterek pontos beállításával jó minőségű varratot lehet létrehozni.

Kovács A., Varga Gy.
Kopásálló acél minimálkenéses fúrásának kísérleti eredményei   11
A tanulmány bemutatja, hogy a kopásálló acél (HARDOX 450) minimálkenéses fúrása során végzett kísérletben miként változik az előtolás irányú erő, a forgácsolási nyomaték, a szerszám sarok- illetve hátkopása és a felületi érdessége.

Kundrák J., Pálmai Z., Gyáni K.
Fehér réteg technológiai feltételei keményeszetergálásnál   15
A keményesztergálás az edzett alkatrészek befejező megmunkálására egyre szélesebb körben használatos. A szakirodalmi adatok ellenőrzése céljából forgácsolási kísérleteket végeztek betétben edzhető ötvözött, edzett fogaskerekek belső hengeres felületének esztergálásával. Az erőméréseink eredményeinek felhasználásával kialakították egy olyan empirikus képletet, amellyel a technológiai adatok ismeretében külön erőmérés nélkül is eldönthető, kell-e számítani fehér réteg kialakulására.

Maros Zs.
Alumínium ötvözet abrazív vízsugaras vágásának vizsgálata   19
A vágási folyamatok vizsgálatakor a vágás hatékonyságát, a megmunkált felület érdességi jellemzőit és a vágási rés alakját szokás vizsgálni, leginkább azon vonatkozásban, hogy hogyan befolyásolhatók ezek a jellemzők a jellegzetes technológiai paraméterek változtatásával. Az ezzel kapcsolatos kisérleti eredményeket ismerteti a cikk egy aluminium ötvözet vágása
esetén.

Pálmai Z.
A gépmerevség és a szerszámtartósság kapcsolata forgácsolásnál   23
A szerszámkopás sebességénél tapasztalható jelentős szórás okainak tanulmányozása közben arra a megállapításra jutott, hogy a forgácsleválasztásnál gyakran megjelenő rezgés gerjesztésnek az éltartamra komoly hatása lehet.
Megállapítható volt, hogy a vibráció, annak frekvenciájátó lényegében függetlenül, a szerszám kopását számottevően gyorsítja, amely a szerkezet merevségének növelésével mérsékelhető.

Bencs P., Szabó Sz.
Instacionárius léghőmérsékletmező mérési lehetőségének fejlesztése   27
A cikk bemutatja azt a kutatómunkát, ami fűtött henger körül kialakuló sebesség- és hőmérséklettér méréssel való meghatározására szolgál. Jelen cikkben a hőmérsékletmező meghatározására tett kísérleteinket foglalták össze. Ennek során a
Schlieren technika több változata került kipróbálásra. A fejlesztő munka eredményeképpen jelenleg már megfelelő minőségű hőmérséklettérképek felvételét sikerült megoldaniuk.

Bolló B.
Fűtött körhenger körüli áramlás vizsgálata   31
Fűtött henger körüli áramlás esetén megvizsgálta az áramló levegő állapotjelzőinek hőmérsékletfüggését. A numerikus szimulációval jól kimutatható az állapotjelzőnként eltérő hatás az örvényleválás áramlási jellemzőire. A szerző számításai lapján megállapította, hogy a közeg tulajdonságainak hőmérsékletfüggése jelentős mértékben befolyásolja az egyenletes áramlásba helyezett fűtött hengernél kialakuló áramlási jellemzőket.

Hajdú S., Lakatos K.
Állítható lapátozású keresztáramú turbinák   35
A keresztáramú turbináknál jellemző a kerületi erő erős ingadozása, amely biztosítja a tengely teljesítményt, mert a lapátok és az áramló közeg kölcsönhatása nem állandó. A cikk témája az, hogy hogyan lehet javítani a turbina hatékonyságát állítható lapátozással.

Kalmár L., Janiga G., Fodor B., Varga Z., Soltész L.
Egyfokozatú turbófuvó numerikus modellezése   39
A cikk egy egyfokozatú és radiális átömlésű ventilátor-aggregátban kialakuló áramlási viszonyok numerikus vizsgálatával foglalkozik. A numerikus vizsgálat elsőrendű célja egyrészt a ventilátor aggregát működése szempontjából alapvetően fontos üzemi paraméterek számítása, valamit az áramlás aggregáton belüli jellemzőinek részletes meghatározása.

Kalmár L., Hellmann R., Régert T., Varga Z.
Nagyteljesítményű LED modulban kialakuló instacio nárius hőátviteli folyamat numerikus modellezése   43
A nagyteljesítményű UV LED modulok működtetése során jelentős hő fejlődik, amelyet hatékonyan kell eltávolítani annak érdekében, hogy a LED modul kimenő teljesítménye és élettartama ne csökkenjen. A kutatási tevékenység a nagy teljesítményű UV LED modulban kialakuló hőátviteli folyamatok numerikus szimulációját jelenti az alkalmazott léghűtés figyelembe vételével.

Tollár S., Lakatos K.
Modell dízelmotor kísérleti rezgésvizsgálata   47
A szerzők elkezdtek egy kísérleti tesztet egy modell dízel motorral. A hagyományos nyomaték-fordulatszám görbén kívül mérték a tényleges rezgési sebességi (vRMS) görbéket is. A fojtószelep pozícióját mint paramétert használták a a motorjellemzők meghatározásánál.

  PDF-ikona teljes lapszám megtekintése, letöltés pdf-ben

 

gtelogo1
pro-inno-logo
NKA logo 2013

Keresés a weblapon

Utolsó módosítás

  • Utolsó módosítás: 2023 augusztus 16. szerda, 09:33:52.