gep20125borito2012/5.

  gep20125borito gep20125magyimp gep20125magytart

•  2012. 5. szám tartalomjegyzéke

TÓTH T.:
Új módszerek diszkrét technológiai folyamatok számítógépes tervezésében   3

TURÁN, L. OVSENÍK, M. TURÁN, VÁSÁRHELYI J.:
Légköri paraméterek minőségi monitorozási rendszerének tervezése és mérése   11

TROHÁK A.:
Terheléselosztási algoritmusok tesztelésére alkalmas rendszer tervezése   15

PINTÉR J., TROHÁK A.:
Fűggősínpálya hangvezérlésének kifejlesztése   19

RÁDI P., TROHÁK A.:
IWLAN ipari kommunikációs rendszerek tervezése, szimulációja, vizsgálata   23

MÉHES L., TROHÁK A.:
Egyedi tervezésű telemetriai rendszer fejlesztése Bosch elektromobil járműhöz, ZigBee vezeték nélküli hálózaton   27

BIRÓ Z.*, KOLOZSI-TÓTH M., TROHÁK A.:
Autóbuszok távdiagnosztizálása gsm hálózaton keresztül   31

VARGA A. K.:
Lokalizációs algoritmusok önszerveződő vezeték nélküli szezor hálózatokban   35

VARGA A. K.:
A Miskolci Egyetem Programháló felületének fejlesztése   39

TROHÁK A., HALUSKA ZS.:
Vezeték nélküli ipari kommunikációs rendszerek RF spektrumának mérése   43

DR. CZAP L., PINTÉR J.:
Hangvezérelt logisztikai rendszerek   47

FERENCZI I.:
Beágyazott telegramokat tartalmazó ipari ethernet keretek ciklusideje   51

BOGNÁR G.:, ROZGONYI E.:
Nemnewtoni folyadék kényszeráramlása síklapon porózus közegben   55

VARGA P.:
A Yang-Baxter egyenlet néhány megoldásának grafikus reprezentációja   59

VARGA P.:
Néhány általánosított Toda rács módosított Lax repezentációja   63

SZILÁGYI SZ.:
Rendezés-kongruenciák alkalmazása többgépes párhuzamos ütemezések esetén   67

BARABÁS P.:
Parancskinyerés magyar nyelvű szövegből   71

KRIZSÁN Z.:
Közös fejlesztői keretrendszer a Fuzzy Szabály Interpolációs módszerekhez   75

KOVÁCS L.:
Fogalomháló alapú osztályozási módszerek   79

BEDNARIK L., DR. KOVÁCS L.:
Osztályozási feladatok a kérdésgenerálási mintarendszerben   83

KOVÁCS SZ.:
A „Double-Linear” Fuzzy Interpolációs Módszer kiterjesztése a fuzziság nterpolációjával   87

KOVÁCS SZ.:
Fuzzy Szabály-interpolációs módszerek beágyazott irányítási alkalmazásokban   91

MILEFF P., DUDRA J.:
Hatékony technikák és megoldások a szoftveres raszterizációban   95

TÓTH ZS.:
Formális nyelvtani modul a meta keretrendszer számára   99

VINCZE D.:
Egy újszerű hozzáférés szabályozási módszer a linux operációs rendszer kernelében   103

WAGNER GY., TÓTH T.:
(Helyi) hálózatok aktuális biztonsági problémái   107

DR. KULCSÁR GY., DR. BIKFALVI P.:
Termeléstervezési és -irányítási feladatok megoldása többcélú keresési módszer alkalmazásával   111

KÖREI A., TÓTH T.:
Gyártócellák kialakítása metaheurisztikus módszerek alkalmazásával   115

HORNYÁK O., NEHÉZ K.:
Felhő technológia a kis és közepes vállalatoknál   119

ERDÉLYI F., TÓTH T.:
A számítógépes folyamattervezés és a műhelyszintű gyártásirányítás egy integrációs problémája   123

  PDF-ikona teljes lapszám megtekintése, letöltés pdf-ben

 

gtelogo1
pro-inno-logo
NKA logo 2013

Keresés a weblapon

Utolsó módosítás

  • Utolsó módosítás: 2024 május 10. péntek, 10:40:41.