gep20127borito2012/7.

  gep20127borito gep20127magyimp gep20127magytart

•  2012. 7. szám tartalomjegyzéke

Dr. Szabó I., Dr. Kátai L., Mezei T.:
Tudástranszfer Központ   3
A projekt keretében megvalósított Tudástranszfer Központ a graduális és posztgraduális képzés, valamint a tudományos tevékenység infrastrukturális hátterét erősíti. A Központ mind a SZIE Gépészmérnöki Karának, mind pedig az Egyetem egyéb karainak a gyakorlat orientált képzési igényeit ki tudja szolgálni.
A projekt keretében egyrészt a meglévő laboratóriumi terek felújítása és korszerűsítése történt meg, másrészt új képzési terek kerültek kialakításra.

Dr. Beke J.:
Folyamatmérnöki Intézet (FOMI)   8
A Folyamatmérnöki Intézet jelenleg három tanszékből áll: Energetika Tanszék, Méréstechnika Tanszék és a Járműtechnika Tanszék. Az Intézet fő feladatainak tekinti az oktatást, kutatást, szaktanácsadást, műszaki fejlesztést valamint a szakmai közéletben való aktív részvételt, főleg az alkalmazott energia- és anyagtranszport, a bioenergetika, az alkalmazott villamos és PLC technológiák, a belsőégésű motorok és a terepjárás kiemelt területein.

Dr. Kalácska G.:
Gépipari Technológiai Intézet (GÉTI)   12
A Gépipari Technológiai Intézet három tanszékből áll: Anyag és Gyártástechnológia Tanszék, Gépüzemfenntartás Tanszék, Mechatronika Tanszék. Az elmúlt három év során alapvető infrastruktúrális felújítások és műszaki fejlesztések valósultak meg. A cikk bemutatja a módszeres fejlesztéseket, amelyek az oktatási és a kutatási feladatok megvalósítását is szolgálják.

Kutatás és oktatás a Szent István Egyetem Környezetipari Rendszerek Intézetében   17
A Szent István Egyetem Környezetipari Rendszerek Intézete két egységből, a Fizika és Folyamatirányítási Tanszékből és a Épületgépészet, Létesítmény- és Környezettechnika Tanszékből áll. Az Intézet fő feladata, hogy a környezetipari rendszerek mérnöki szintű ismereteihez az alapokat jelentő a fizika, az áramlástan, a környezetgazdálkodás, energiagazdálkodás, a megújuló energiaforrások, az ipari tevékenységek folyamatainak irányítása, épületgépészet ismeretek legjellemzőbb tantárgyakat (BSc, MSc, szakmérnöki és PhD szinten) oktassa, és a kapcsolódó kutatási tevékenységet ellássa.

Dr. Molnár S.:
Kutatás és oktatás a Szent Isván Egyetem Gépészmérnöki Karának Matematikai és Informatikai Intézetében   21
A cikk egy átfogó képet ad a Matematikai és Informatikai Intézet kutatási és fejlesztési tevékenységeiről. Az áttekintés aktualitását az Egyetemen megvalósuló kiemelt projekt fejlesztési eredményeinek összefoglalása szolgáltatta.

Dr. Szabó I.:
Laboratórium és eszközfejlesztés eredményei a Mechanikai és Géptani Intézetben (MEGI)   25
A Mechanikai és Géptani Intézet három tanszékből áll: Mechanika és Műszaki Ábrázolás Tanszék, Gépszerkezettan Tanszék, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépek Tanszék. Az elmúlt néhány év során meghatározó infrastrukturális fejlesztéséket és eszközbeszerzéseket valósítottunk meg. A cikkben bemutatjuk a legfontosabb fejlesztéseink eredményeit, amelyek az oktatási és kutatási feladatok elvégzését segítik.

Dr. Daróczi M.:
Műszaki Menedzsment Intézet   29
Bemutatkozó cikkünkben áttekintést adunk a Műszaki Menedzsment Intézet (MŰMI) szakmai küldetéséről valamint szervezeti felépítéséről. Áttekintjük az Intézet által gondozott Műszaki menedzser szak képzési struktúráját, valamint az Intézet által oktatott ismeretkörök jellemzőit. Ezt követően röviden bemutatjuk az Intézetünk által folytatott kutatási és szaktanácsadási feladatokat, valamint ismertetjük a SZIE-GÉK Tudástranszfer Központban megvalósult projekt Intézetünkhöz kapcsolódó fejlesztéseit.

Dr. Hentz K.:
Gyakorlati Képzési és Szaktanácsadási Központ a mérnökképzésben és a technikatörténet szolgálatában   33
A Gyakorlati Képzési és Szaktanácsadási Központ gyakorlati képzési és bemutató tereket, helyszíneket biztosít a természettudományos és műszaki képzések részére, valamint közreműködik az üzemi gyakorlatok szervezésében. Az Európai Uniós forrásokkal megvalósuló Tudástranszfer Központ a gyakorlatorientált képzés bázisát erősíti.

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara 60 éve a műszaki felsőoktatás szolgálatában   35
A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara immár több mint hatvan éve meghatározó résztvevője a hazai műszaki felsőoktatásnak. Ez idő alatt több mint nyolcezer diplomás mérnököt bocsájtott ki, akik a legkülönfélébb területeken segítik hazánk fejlődését. Ma már négy szakon (gépészmérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari mérnöki, mechatronikai mérnöki és műszaki menedzser szakokon), az európai igényeknek mindenben megfelelő, bolognai rendszerben képezzük hallgatóinkat.

  PDF-ikona teljes lapszám megtekintése, letöltés pdf-ben

 

gtelogo1
pro-inno-logo
NKA logo 2013

Keresés a weblapon

Utolsó módosítás

  • Utolsó módosítás: 2023 augusztus 16. szerda, 09:33:52.