gep20122borito2012/2.

  gep20122borito gep20122magyimp gep20122magytart

•  2012. 2. szám tartalomjegyzéke

Kamondi L.
Innovatív gépészeti termékfejlesztés   3
A műszaki termékek számos olyan alapfunkciókkal rendelkeznek, melyeket tervezési szempontból újra kell gondolni ahhoz, hogy a termék-megfelelőséget a kor pillanatnyi követelményeinek biztosítani tudják. A cikk a fejlesztési módszertannal és a funkció-megoldással foglalkozik, melyek lehetőséget nyújtanak az alkalmazásra és a fejlesztők orientálására.

Ecsedi I., Baksa A.
Egy egydimenziós állandósult állapotú hővezetési feladat analitikus megoldása    9
Egy egydimenziós, állandósult állapotú hővezetési feladat analitikus megoldását ismerteti a tanulmány. A vizsgálat tárgyát képező szerkezeti elem egyenes és körív középvonalú rudak láncszerű, elágazás mentes összekapcsolásával van kialakítva. Villamos ellenállás fűtés következtében beálló stacionárius hővezetést vizsgálunk. A fajlagos ellenállás hőfok függésével is számol a tanulmány.

Daróczy L., Jármai K.
Acélvázas szerkezetek tervezésének automatizálása topológiai optimálással   13
Az új megközelítés alapötlete az, hogy a topológiai optimálás eredményét kizárólag az optimális topológia meghatározásához használjuk fel. A program automatikusan detektálja szerkezetet, és a végeredményt egy méretezési feladathoz használja fel bemenetként. Az alábbi megközelítés kifejezetten a nagyméretű acélvázas szerkezetekre fókuszál. A cikkben javasolt eljárás nem csak gyors és megbízható, de viszonylag egyszerűen implementálható, a 2D-s és 3D-s tesztek során gyorsnak is
bizonyult.

Dúl R., Palotás Á.B., Jármai K., Barkóczy P.
Égési levegőt előmelegítő hőcserélő fejlesztése kandallóhoz   19
A kutatás célja, hogy egy házi használatú, fatüzelésű, hegesztett acél szerkezetű kandalló hatásfokát növelik meg a kandalló kilépő füstcsonkjára helyezhető hőcserélő segítségével. Az általuk kifejlesztett berendezés feladata az, hogy a primer és szekunder égési levegőt is előmelegítve növeljük a kandalló hatásfokát. A fejlesztési folyamathoz áramlástani szimulációt (CFD) használtunk.

Farkas J., Jármai K.
Csőszelvényű rácsos tartó térfogat- és költség minimálása elmozdulás-korlát esetén   23
Az optimálási probléma a következő: megtalálni az optimális geometriát és a rudak keresztmetszeti területeit, amelyek minimálják a szerkezet térfogatát vagy költségét egy kéttámaszú rácsos csőszerkezet, nem-párhuzamos övek és szigorú lehajlási feltétel esetén.

Jármai K., Farkas J.
Egyirányú nyomással terhelt cellalemez tervezése költségminimumra   29
A cellaszerkezetű lemezek két fedőlemezből és a közéjük hegesztett bordarácsból állnak. Kettévágott I-szelvényeket használnak merevítőül gyártási okokból. A cellák nagyon merevek csavarás szempontjából. Az egyirányú nyomás kihajlási hatását a Huber-egyenlet megoldásából határozhatják meg. Két optimáló algoritmust alkalmaztak, a Részecs kecsoport módszert és a Válaszfelületek módszerét.

Kota L.
Genetikus programozás és tabu keresés összehasonlítása műszaki felügyeleti és karbantartó rendszerek optimálási feladatainál   33
Ebben a cikkben bemutatásra kerül a már előzőleg publikált, a fi x végpontú több körjáratos többszörös utazó ügynök probléma megoldására (mmTSP) kifejlesztett egyfázisú genetikus programozási algoritmus valamint a tabu keresés algoritmusának összehasonlítása. A cikk számos tesztproblémán keresztül mutatja be a genetikus programozási algoritmus előnyét a tabukereséshez képest

Kovács Gy.
Kompozit szendvicsszerkezet optimális tervezése   37
Egy új szerkezeti modell szerkezet-optimálási módszere került bemutatásra. A szerkezet laminált karbonszálerő sítéses fedőlemezekből (CFRP) és különböző típusú polisztirol szigetelő rétegekből (EPS) ragasztással lett összeállítva. A tervezés során az ideális rétegszámú CFRP fedőlemezekből, valamint az ideális típusú és vastagságú EPS belső rétegből összeállított optimális szendvicsszerkezet került meghatározásra, mely szerkezet biztosítja a minimális költséget és minimális tömeget.

Virág Z., Jármai K.
Bordázott lemezek fáradás vizsgálata különböző bordatípusokra   41
A cikkben az egyirányban nyomott bordázott lemezek vizsgálatát mutatják be különböző merevítők alkalmazásával költségszámítás mellett. A Nemzetközi Hegesztési Intézet ajánlásai alapján vizsgálják a nyomott lemezt. Az optimálásnál a merevítők száma ismeretlen. A trapézbordás merevítők bizonyultak a legjobbnak.

Mannheim V.
Komplex modell bevezetése pop tartalmú hulladékok termikus ártalmatlanítási technológiáinak mérlege lésére    45
Vannak „zöld kémia” módszerek és más kezelési módszerek a szerves ipari hulladék mennyiségének csökkentésére, de jelenleg termikus kezelési eljárás a legnépszerűbb alternatíva.
Ez a cikk összefoglalja a termikus kezelési eljárásokat, összehasonlítja a különböző technológiákat, hangsúlyozva a befolyásoló tényezőket az alkalmazhatóság és működési megbízhatóság szempontjából.

Venczel G., Szepesi G., Siménfalvi Z.
Hőátadási tényezők közvetett meghatározása duplikatúrás készülékek köpenyterében   49
A hőátviteli folyamatok számítása során a hőátadási tényezők kritériális egyenletekből határozhatók meg, amennyiben a szükséges geometriai és műveleti adatok, valamint az anyagtulajdonsági jellemzők rendelkezésre állnak. A cikkben egy olyan számítási eljárást ismertetnek, amely segítségével a mért üzemi adatokból meghatározhatóak a hőátadási tényezők.

  PDF-ikona teljes lapszám megtekintése, letöltés pdf-ben

 

gtelogo1
pro-inno-logo
NKA logo 2013

Keresés a weblapon

Utolsó módosítás

  • Utolsó módosítás: 2024 május 10. péntek, 10:40:41.