gep201211borito2012/11.

  gep201211borito gep201211magyimp gep201211magytart

•  2012. 11 szám tartalomjegyzéke

Tisza M.:
Járműipari acélfejlesztések   3
A cikk ismerteti az autóipar számára végzett vékonylemez fejlesztéseket, amelyek olyan ellentmondásos követelményeket kell, hogy kielégítsenek, mint a világméretű piaci verseny, a fokozódó vásárlói igények és a környezetvédelemmel kapcsolatos új törvények kielégítése.

Gáspár M.; Balogh A.:
Hegesztéstechnológiai paraméterablak nagyszilárdságú acélok hegesztésénél    11
A cikk bemutatja azok a kísérleteket, a melyek a hegesztéstechnológiai ablak (világszerte közismert nevén welding lobe) meghatározását szolgálják. A technológiával összefüggésben a nagyszilárdságú acélok fejlesztési tendenciáiról is áttekintést ad.

Molnár A.; Buza G.; Balogh A.:
Termikus szórással készült, lézer sugárral újraolvasztott NiCrBSi bevonatok vizsgálata   17
Szerzők a termikus lángszórással (FS) és a nagysebességű porszórással (HVOF) foglalkoznak. Egy NiCrBSi ötvözettel felszórt rétegre vonatkoztatva bemutatják a réteg lánggal és lézersugárral történő, a szórással egyidejű újraolvasztásával elérhető szerkezetváltozásokat.

Prém L.; Balogh A.:
Hidegen nyújtott acél vékonylemezek ellenállás-ponthegesztése   23
Az acél vékonylemezek legfontosabb tulajdonságait a rajtuk elvégzett képlékenyalakítási műveletek erőteljesen befolyásolják. Ez a jelenség nagy kihívást jelent a technológiát tervező hegesztőmérnökök számára. Szerzők kísérletekre alapozva mutatatják be a hidegalakításnak az ellenállás-ponthegesztéssel készülő kötések minőségére gyakorolt hatását.

Meilinger Á.; Török I.:
A technológiai paraméterek hatásainak vizsgálata lineáris dörzshegesztésnél   29
A lineáris dörzshegesztés egy vadonatúj szilárd fázisú sajtolóhegesztő eljárás, amellyel különböző fémötvözetek esetében vonal- és pontvarratok készíthetők. A megfelelő paraméterkombináció megtalálásához kísérleteket és végeselemes analízist végeztek.

Somoskői G.; Török I.:
A CMT PIN hegesztés villamos és hegesztéstechnológiai paramétereinek kapcsolata, hatásuk   33
Az autóiparban újabban alkalmazott fémnemfém kötésekhez olyan ívhegesztő eljárásváltozatokra  van szükség, amelyek maximálisan stabilak, jól szabályozhatók és alacsony vonalenergiával is kielégítően működnek. A CMT PIN eljárásváltozat megfelel ezeknek a követelményeknek.

Kuzsella L.; Lukács J.; Szűcs K.:
Fizikai szimulációval végzett vizsgálatok S96QL jelű, nagyszilárdságú acélon   37
A cikk bemutatja a Gleeble 3500 termomechanikus szimulátort, foglalkozik a fizikai szimuláció és a hegeszthetőség kapcsolatával és leírja az első szimulációs kísérleteket, amelyek tárgya az S960QL jelű nagyszilárdságú acél volt.

Szilágyiné Biró A.:
Innovációs trendek a nitridálásban   43
Szerző röviden bemutatja a nitridálás hagyományos módszereit, a gáz- és plazmanitridálást, ugyanakkor a nitridálás új trendjeit (aktív ernyős plazmanitridálás és komplex bevonatok létrehozása) részletesen ismerteti.

Cserjésné Sutyák Á.; Szilágyiné Biró A.:
Acélok edzhetőségének becslése kémiai összetétel alapján   49
Az acélok edzhetőségének előrejelzésére és az edzhetőség kísérleti vizsgálatára több módszer ismert. Szerzők célja, hogy a kísérleti eredményekkel való összevetéssel vizsgálják a számító eljárások megbízhatóságát.

Koncsik Zs.; Molnár V.; Marosné Berkes M.; Kuzsella L.:
Az érdességmérés alkalmazhatóságának lehetőségei és korlátai műszaki kerámiák kopásvizsgálata során   55
A kerámiák kopási jellemzőinek vizsgálata az érdességmérés lehetőségeinek és fő nehézségeinek ismeretét igényli. A kutatás során a minták két- és háromdimenziós érdességének paramétereit és a lekopott anyagtérfogatot mérték.

Tisza M.; Kovács P. Z.:
Új próbatestkialakítás alakítási határgörbe (FLC) meghatározásához   65
A cikk egy korszerű kutatási módszert mutat be, amelyet a Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszékén dolgoztak ki és az alakítási határgörbe (FLC) meghatározásához jelenleg is alkalmaznak.

Kovács P. Z.; Lukács Zs.:
A HydroForm alakítás modellezése   69
A HydroForming alakítás a hagyományos alakító eljárásokhoz képest a vékonylemezek és csövek alakítása terén jelentős előnyökkel rendelkezik. Szerző bemutatja a HydroForming alakítás modellezése során felgyülemlett tapasztalatait.

Tisza M.; Kerekes G.:
Számítógépes mérnöki módszerek alkalmazása a Mechanikai Technológiai Tanszék oktatási gyakorlatában   73
Szerzők áttekintést adnak azokról a számítógéppel segített mérnöki módszerekről (CAEM) és programcsomagokról, amelyeket a Mechanikai Technológiai Tanszéken a BSc és MSc szintű mérnökoktatásban használnak.

  PDF-ikona teljes lapszám megtekintése, letöltés pdf-ben

 

gtelogo1
pro-inno-logo
NKA logo 2013

Keresés a weblapon

Utolsó módosítás

  • Utolsó módosítás: 2023 augusztus 16. szerda, 09:33:52.