gep20151borito2015/1.

  gep20151borito gep20151magyimp gep20151magytart

•  2015. 1. szám tartalomjegyzéke

Budai D.;Tisza M.:
Fejlesztési irányok az alumínium karosszériagyártásban     5
Az alumínium alkalmazása a személyautó gyártásban a legfontosabb tömegcsökkentő eszköz. Az acélhoz szokott gyártók azonban nehezen birkóznak meg az alumínium kedvezőtlen alakítási és kötési tulajdonságaival. A kutatók az alakítási hőmérséklet és sebesség optimalizálásától várják a legkedvezőbb eredményeket.

Hajdú S.; Czibere T.; Kalmár L.:
Szabadon álló járókerekű, keresztáramú turbina indítása     11
Szerzők a szabadon álló, párhuzamos lapátozású, keresztáramú turbina fontosabb működési sajátosságait foglalják össze. Áttekintik az alkalmazhatóság javításához szükséges fejlesztési (többek között) indítási jellemzőket. Az alkalmazott viszonylag egyszerű modell fontos következtetések levonására alkalmas.

Ecsedi I.; Baksa A.:
Peremén rugalmas gyűrűvel erősített forgó tárcsa szilárdságtani vizsgálata     15
A cikk a hengeres peremén rugalmas gyűrűvel erősített forgó tárcsa feszültségviszonyainak számításával foglalkozik. A feszültség és radiális elmozdulások meghatározására összefüggéseket vezetnek le és meghatározzák a szögsebesség kritikus értékét is.

Farkas J.; Jármai K.:
Hegesztett szerkezetek minimális térfogatra, illetve költségre optimált változatának összehasonlítása     19
Szerzők a minimális térfogatra való optimalizálás után kidolgozták a jóval bonyolultabb költségminimum alapú optimalizálást. A kétféle célfüggvény alkalmazása az optimálás során egyszerűbb hegesztett szerkezeteknél kisebb, összetettebb szerkezeteknél nagyobb különbségekre vezet.

Krámer Gy.; Siménfalvi Z.; Szepesi L. G.:
Ammónia-víz rendszerű abszorpciós hűtési folyamat hatásosságának és hőigényének számítási módszere     24
A cikk egy módszert mutat be a az abszorpciós hűtési folyamat hatásosságának és hőigényének becslésére. Szerzők célként fogalmazták meg a bonyolult adatbázisok és költséges professzionális szoftverek használatának mellőzését. A számításokhoz szerzők egy korábbi munkájuk hőtani adatait használják.

Marosné Berkes M.; Szilágyiné Biró A.; Lőrincz A.; Koncsik Zs.:
Műszerezett karcvizsgálat alkalmazása karbonitridált acélok felületi rétegének minősítő eljárásában     28
Nemesíthető ötvözött acélon különböző hőmérsékleteken és hőntartási időkkel karbonitridált rétegeket hoztak létre. A felületi rétegek minősítő vizsgálatára a hagyományos keménységmérési és optikai mikroszkópos vizsgálatok mellett újszerű karcvizsgálati eljárást javasolnak.

Rádics J. P.; Jóri J. I.; Fenyvesi L.:
Talaj CO2 kibocsátási modell validálása nemlineáris regresszió analízissel     36
A szerzők által kidolgozott emissziós modell és az alkalmazott nemlineáris regressziós analízis lehetővé teszi a talajok gázemissziójának számítását/becslését. A modell alkalmas különböző földművelő módszerek és eszközök hatására bekövetkező széndioxid kibocsátásának összehasonlítására.

 

gtelogo1
pro-inno-logo
NKA logo 2013

Keresés a weblapon

Utolsó módosítás

  • Utolsó módosítás: 2021 november 03. szerda, 10:20:20.