gep20107borito2010/7.

  gep20107borito gep20107magyimp gep20107magytart

•  2010. 7. szám tartalomjegyzéke

Dudás A.; Dreyer, R. M.:
Korszerű vizsgálómotor fejlesztése és koncepcionális terve
Napjaink egyik legfontosabb kihívása a motorok mechanikai veszteségeinek csökkentése. Ez okból döntött az AUDI Hungaria Belső Égésű Motorok Tanszék egy modern vizsgálómotor koncepciójának kidolgozása mellett. A cikk megvizsgálja a manapság elterjedt konstrukciókat, feltárja a motorok kritikus pontjait és felkutatja ezen helyek vizsgálatának lehetőségeit.

Hatwágner F. M.; Horváth A.:
Hibakezelési stratégiák párhuzamos genetikus algoritmushoz
A genetikus algoritmusokat széles körben használják műszaki optimalizációs problémák megoldására. Az ilyen feladatok gyakran nagy számításigényűek, ezért a számítógépek párhuzamosítása elengedhetetlen követelmény.
A genetikus algoritmusok eleget tesznek a párhuzamosítási feltételnek, így a mester-szolga modell alapján a feladatok a rendelkezésre álló számítógépek között szétoszthatók.

Jósvai J., Dr. Kardos K., Dr. Horváth Z.:
Termelési folyamat modellezése és tervezése szimulációs eljárással, szerelési folyamat optimalizációja
Szerző a termelési program szimulációs technológia segítségével történő létrehozásával foglalkozik olyan környezetben, ahol számos terméket nagy variációs számban állítanak elő. A cikk címe a diszkrét eseményorientált szimulációs technológiára utal, amelynek segítségével az anyagáramlás és a termelési folyamat modellezésre kerül.

Kormány E., Dr. Bakó A.:
A vállalati környezetpolitika informatikai támogatási lehetőségei
A cikk egy olyan konkrét információs eszközt mutat be, amely lehetővé teszi, hogy az üzleti modellek környezeti hatásai tudatosak és átláthatók, a vállalatirányítási folyamatok mérhetők legyenek, és hatékony informatikai segítséget nyújtsanak a környezetközpontú igazgatási tevékenységhez.

Solecki L., Dr. Réti T.:
Belső borda mérése koordináta mérőgéppel
Szerző egy olyan mérési és kiértékelési eljárást ismertet, amellyel meg lehet határozni a belső bordafelület összes fontos geometriai jellemzőjét. A feladat nehézsége az involut profil, a kis méret és a rossz hozzáférhetőség következménye. Mind a koordináta mérőgépes mérés, mind a kiértékelés idő- és munkaigényes, de egyedi mérés esetén nincs más mérési lehetőség.

Tancsics F., Dr. Halbritter E.:
A súrlódási tényező újszerű meghatározása és felhasználása a Pro/Engineer és MathCAD szoftverek segítségével
A cikk a súrlódási tényező egy egyszerűsített meghatározási módját mutatja be a zömített tömör hengeres test deformációja alapján, egy kinematikailag megengedett sebességmező felhasználásával, majd a módszer felhasználási lehetőségeivel foglalkozik.

Titrik, A., Dr. Nagy V.:
A városi közlekedés fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítési rendszerének identifikációja
Magyarország EU-hoz való csatlakozása óta az akadálymentesítési feladatok megoldása nem csak hazai érdek, hanem EU-s előírás is. A közlekedők számára olyan optimalizáló alkalmazást kell feltárni, amely alkalmazásával a hátrányos helyzetűek utazás során felmerülő közlekedési nehézségei csökkennek.

  PDF-ikona teljes lapszám megtekintése, letöltés pdf-ben

 

gtelogo1
pro-inno-logo
NKA logo 2013

Keresés a weblapon

Utolsó módosítás

  • Utolsó módosítás: 2024 május 10. péntek, 10:40:41.